Published by TVN24 Poland 

Zabior? Ci Internet?!

PARLAMENT EUROPEJSKI PRACUJE NAD KONTROWERSYJNYM PRAWEM

By Katarzyna W??yk

27 April 2009

- Na pierwszy rzut oka Pakiet dotyczy infrastruktury sieci oraz innych czysto technicznych kwestii. Jednak?e zag??biaj?c si? w szczegó?y dokopiemy si? do wa?nych zmian prawnych dotycz?cych egzekwowania praw autorskich. Te zmiany to zagro?enie dla wolno?ci obywatelskich, biznesu i kulturowej ró?norodno?ci oraz ryzyko podwa?enia ca?ej struktury Internetu – alarmuje dr Monica Horten z Instytutu Bada? Mediów i Komunikacji Uniwersytetu Westminster, twórczyni bloga Iptegrity.com, na którym ?ledzi etapy tworzenia unijnego prawa.